ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KOGUMINE


Veebipoe www.mustbe.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Mustbe (registrikood 16136090) asukohaga Allika 1, Tuti küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79542, Eesti. Kontakttelefon +3725300 6008, e-maili aadress: epood.mustbe@gmail.com.

Ostja annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda tema isikuandmeid.

Lisaks Veebipoe isikuandmete kogumise ja töötlemise tingimustele reguleerib isikuandmete töötlemist Eesti Vabariigis kehtivad Isikuandmete kaitse seadus ja Elektroonilise side seadus. Isikuandmete kaitse seadust saad lugeda https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 ja Elektroonilise side seadust https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020006

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et

MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME JA MIKS?


Ostja nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress, pakiautomaadi aadress, pangakonto number, kaupade maksumus, ostu kuupäev, ostetud kaup ja kauba kogus.

Isikuandmeid kasutatakse ostja tellimuse täitmiseks, kauba kohaletoimetamiseks, raha tagastamiseks, kaupade osutamisega seonduvate küsimuste\probleemide lahendamiseks, juriidiliste kohustuste täitmiseks, kaupade ostu ülevaate koostamiseks ja ostueelistuste analüüsimiseks.

Kaupade kohaletoimetamine toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Veebipoel ligipääs.

Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel k.a raamatupidajal.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi  ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA NENDE PARANDAMINE


Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi saates Veebipoele vastavasisuline e-kiri aadressile epood.mustbe@gmail.com. Ostja e-kirjale vastab Veebipood esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui-1 kuu jooksul.

OTSETURUNDUSTEATED


Ostja e-posti aadressi kasutatakse otseturunduse eesmärgil, kui ostja on andnud vastava nõusoleku tellimust vormistades. Ostja saab igal ajal lõpetada antud nõusoleku või esitada omapoolseid vastuväiteid, võttes Veebipoega ühendust e-kirja teel epood.mustbe@gmail.com.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Veebipoega e-kirja epood.mustbe@gmail.com vahendusel.

ETTEVÕTTE KONTAKTANDMED


Ärinimi: Mustbe OÜ
Registrikood: 16136090
Tegevusaadress: Allika 1, Tuti küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79542,Eesti
Kontakttelefon +3725300 6008 (E-R 10:00-15:00)
E-mail: epood.mustbe@gmail.com
Veebipoe kodulehekülg: www.mustbe.ee