MÄNGUASJADE OHUTUS

Kuidas peavad olema märgistatud mänguasjad, mis on sinu lapsele ohutud? 


Mänguasi on toode, mis on kavandatud mängimiseks (üksnes või muuhulgas) alla 14-aastastele lastele.

Kõik turustatavad mänguasjad peavad olema ohutud. Selleks, et mänguasju turule viia, peavad mänguasjade tootjad, importijad ja levitajad järgima teatud reegleid ja tõendama oma toodete ohutust. Toodete ohutust ja nõuetekohasust näitab mänguasjale paigaldatud CE-märgis.

CE-märgis peab olema ainult neil toodetel, mille suhtes kehtivad ELi nõuded, mille kohaselt on CE-märgis kohustuslik.

CE-märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil mänguasjale, mänguasjale kinnitatud etiketile või pakendile. 

Nõuded märgistusele 

Arvestades mänguasjaga kaasneda võivaid ohte ja vanuserühma, kellele mänguasi on mõeldud, lisatakse mänguasjale hoiatus, kus märgitakse vähemalt:

  • kasutaja minimaalne või maksimaalne vanus;

vajaduse korral:

  • kasutaja suutlikus;
  • kasutaja minimaalne või maksimaalne kaal;
  • vajadus kasutada mänguasja ainult täiskasvanu järelevalve all.

Tootjad tagavad , et nende mänguasjad kannavad tüübi-, partii-, seeria- või mudelinumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui mänguasja suurus või muud omadused seda ei võimalda, siis selle, et nõutud teave on pakendil või mänguasjaga kaasasolevas dokumendis.

Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab osutama ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab võtta. https://ttja.ee/ariklient/ohutus/tooted-teenused/manguasjad

Teave peab olema nähtav, selgelt loetav ja mitte-eemaldatav. Väikeste mänguasjade puhul võib see teave olla esitatud etiketil või mänguasja juurde kuuluval kasutusjuhendil.

Enne mänguasja turule laskmist analüüsib tootja selle mänguasja keemilisi, füüsilisi, mehaanilisi ja elektrilisi ohte ning süttivuse, hügieeni ja radioaktiivsusega seotud ohte ning hindab nende ohtude esinemise tõenäosust. Pikemalt saab lugeda siit https://www.riigiteataja.ee/akt/13181420

 

Mänguasjade ohutust käsitlevad

Standarditega on võimalik tutvuda Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee

 

 Vaata, kuidas Mustbe toodete pakendid on märgistatud:

 


Kõik Mustbe veebipoes müüdavad tooted on lastele ohutud ning vastava märgistusega.


Eelmine
MIDA KINKIDA 2-AASTASELE?